Den allmänbildande grundskoleundervisningen varar i nio år. Den är avsedd för åldersgruppen 7–16 år. Undervisningen är gratis.

Det sägs att grundskoleundervisningen är allmänbildande, eftersom den ger kunskaper och färdigheter som är nödvändiga i livet. Utbildningen stödjer utvecklingen till mänsklighet och ett etiskt ansvarstagande medlemskap i samhället.

Utbildning som förbereder barn och ungdomar för grundskoleundervisningen

Det finns förberedande klasser för invandrare i grundskolorna. De har som mål att ge barnen och ungdomarna beredskap att övergå till grundskoleundervisningen. Tyngdpunkten ligger vid att lära sig finska språket. Under den förberedande undervisningen övergår eleven till grundskolegrupper som motsvarar hans eller hennes ålder och färdigheter.