Barnkulturcentret ligger alldeles i stadens centrum. Barnkulturcentret anordnar konstaktiviteter och kulturevenemang för barnfamiljer, ungdomar, skol- och småbarnspedagogiska grupper.

Verksamheten är mestadels kostnadsfri. Vissa evenemang har en liten deltagaravgift.

De mest populära aktiviteterna är konstworkshopsveckan Elohiiri, färgbad för bebisar, den öppna konstverksamheten och olika barn- och ungdomsevenemang. Vi informerar om verksamheten på stadens webbplats, via våra egna kanaler på sociala medier och i sydvästra Lapplands kulturreklam varje vecka.  

Som en del av stadens kulturservice har barnkulturcentrumet i Kemi ordnat konstverksamhet och arrangerat evenemang sedan 2006, med inriktning på barnfamiljer och ungdomar under 18 år. Verksamheten stöds av undervisnings- och kulturministeriet.

Öppen konstverksamhet

Konstverksamheten är riktad till barn under skolåldern och är en gemensam konstsession för familjer, där föräldrarna hjälper barnen. Det är fritt fram att börja skapa genast när färgerna och redskapen inte hamnar i munnen. Våra yngsta konstnärer är ungefär i ettårsåldern. Varje barn får vara konstnär helt enligt sina egna färdigheter och sin egen ork. 

Verksamheten är kostnadsfri och ämnet varierar varje vecka. Kom och bekanta dig med verksamheten och prova olika material.

Färgbad för bebisar 

Färgbadet för bebisar är en bildkonstworkshop för barnfamiljer. Färgbadet stöder bebisens intresse av att undersöka olika saker och stärker interaktionen mellan bebisen och föräldern.  

Under färgbadet får bebisen bekanta sig med nya saker och vi får gemensamt utforska färger och känna på olika ytor. Medan vi bekantar oss med färgerna skapas det konstverk både på underlaget och bebisens kläder. Verksamheten sker ur bebisens synvinkel. Bebisens syskon får delta i färgbadet tillsammans med bebisen men då minskar vi antalet bebisar i gruppen. 

Bebisar som leker på golvet. Vauvoja värikylpyleikissä lattialla.
Bebisarna Henrik och Isla på färgbadet vid barnenskulturcenter. September 2019. FOTO: NINA SUSI

Färgbadet är en gemensam verksamhet med bebisen i centrum. Workshoppen tar ungefär en timme och innefattar klädbyte och tid att tvätta sig, förutom konstverksamheten. Själva tiden för målning är kort (cirka 15 minuter), eftersom bebisar inte orkar koncentrera sig särskilt länge.  

Vi använder naturliga och säkra material som passar för bebisar, till exempel färger som har tillverkats av bär. 

Färgbadet för bebisar är en metod som har tagits fram vid barnkulturcentrumet i Björneborg, särskilt för spädbarnsfamiljer. I Kemi har vi arrangerad färgbad sedan 2007.