Rutplanen

Rutplanen som var typisk för stadsplaneringen i mitten av 1800-talet är kännetecknande även för Kemis centrum. Den första generalplanen godkändes redan 1859, det vill säga tio år innan staden grundades. 

De äldsta träbyggnaderna är från slutet av 1800-talet och de första stenhusen byggdes i början av 1900-talet. Staden har flera hus som är byggda i 1920-talets klassicistiska stil samt funktionalistiska byggnader från det påföljande årtiondet. De första höghusen för bostadsbruk byggdes på 1950-talet.

Ilmakuva Valtakadulle. Etualalla näkyy postilaisten asuintalon kattoa, seueraavana Kemin postiautovarikko, kaupungintalo, uusi työväentalo sekä valtakadun pistetalot
Historiska museet foto-arkiv. Original foto: Timo Perttula.

Tillbaka till början

Yrkesskolan

Tidigare yrkesläroverket i Kemi var verksamt 1939–1964. Byggnaden ritades av arkitekten O. J. A. Viljanen och stod klar 1939, i hörnet av Kirkkopuistokatu och Meripuistokatu. Kemis yrkesskolas byggnad byggdes helt med lokala krafter. 

Yrkesskolan. Foto 1930-talet. Historiska museet foto-arkiv.

Tillbaka till början

Inakari

Asunto Oy Inakari var den första moderna höghusfastigheten i Kemi. Bostadsfastigheten var en vitrappad, ståtlig representant för modern arkitektur och hade centralvärme, rinnande vatten och inomhustoaletter. I källarvåningen fanns en gemensam bastu och tvättstuga. Telefonledningar drogs in i varje lägenhet. I Inakari hade även varje lägenhet egen vedeldad spis. Huset stod klart i början av 1946. 

Bostadsaktiebolag Inakari 1960-talet. Historiska museet foto-arkiv.

Tillbaka till början

Kansallis-Osake-Pankki-banken

Kansallis-Osake-Pankki i Kemi, vid Kauppakatu (Pakkahuoneenkatu) och invid torget. Byggnaden stod färdig 1934. Kansallis-Osake-Pankkis hus höjdes i samband med en renovering och bygges om så att det fick ett platt tak. Tidigare var en spritbutik och stadens förlossningsavdelning inhysta i huset. 

Foto 1930-1940 -talet. Historiska museet foto-arkiv.

Tillbaka till början

Kemin Pirtti

Officiellt invigdes Kemin Pirtti den 30 oktober 1927. Kemin Pirtti blev ett tvåvåningshus i tegel, med centralvärme och vattenledningar. Till sin stil representerar huset 1920-talets klassicism. Då det stod klart var huset en modern byggnad med el, vattenledningar och centralvärme. Fast i och för sig hade staden inget vattenledningsnät på den tiden. 

Foto 1950-talet. Historiska museet foto-arkiv.

Tillbaka till början

Skolan Keskuskoulu

Skolbyggnaden för Sauvosaaren kansakoulu (sedermera Kemin keskuskoulu, numera Sauvosaaren koulu) ritades av arkitekten Toivo Salervo. Huset stod färdigt 1936. Salervo ritade även skolbyggnaden för Ritikan koulu (1921) samt Pajusaaren koulu (1930) i Kemi.

Foto 1930-talet. Historiska museet foto-arkiv.

Tillbaka till början

Kyrkan

Arkitekten Josef Stenbäck ritade Kemi kyrka och den stod färdig 1902. Det rör sig om en långhuskyrka i tegel, med två sidskepp. Byggnaden speglar influenser av den kontinentala nygotiken. Detta ser man särskilt i det imponerande rosettfönstret över huvudingången samt i de stora fönstren på altarväggen. Influenserna av gotiken ser man även i kyrkans torn, tinnar och gavlar. 

Historiska museet foto-arkiv.

Tillbaka till början

Brödfabriken

Brödfabriken byggdes 1897 och är den första tegelbyggnaden i Kemi. Köpmannen Adolf Nordberg lät bygga huset som mjölmagasin. Byggnaden var Kemis brödfabrik 1916–1931, köttkontrollplats, andelshandelns korvfabrik och centrallager och ännu i slutet av 1960-talet fungerade det som E-liikes lokalbutik. Byggnaden ritades av länsarkitekten Wilhelm A. Tötterström. Brödfabriken r den enda byggnaden i sin stil i hela norra Finland. 

Brödfabriken år 1924. Historiska museet foto-arkiv.

Tillbaka till början

Gymnasiet

Kemin Suomalainen yhteislyseo (numera Kemin lyseon lukio). Fastigheten stod klar 1930. Skolbyggnaden ritades av arkitekten Hjalmar Åberg som arbetade för Överstyrelsen för allmänna byggnader. 

Foto 1930-talet. Historiska museet foto-arkiv.

Tillbaka till början

Merihovi

Hotell Merihovi på Keskuspuistokatu öppnades 1949. Kemis första elektriska bastu byggdes i Merihovi. Hotellet har 42 rum. Restaurangen på nedre våningen kallas fortfarande för Ankkuri. 

Foto 1950-talet. Historiska museet foto-arkiv.

Tillbaka till början

Kemis Andelshandel

Kemis Andelshandels förvaltningsbyggnad blev klar 1929 och fungerade som bageri, centrallager och kontor. På 1930-talet var även stadens ämbetsverk, det vill säga stadskansliet, drätselkontoret, byggnadskontoret och stadsfogdekontoret, inhysta i huset efter att stadshuset (Lukuhuonehuset) hade brunnit ner den 13 februari 1931. 

Foto 1930-talet. Historiska museet foto-arkiv.

Tillbaka till början

Penttiläs hus

Penttiläs hus i korsningen av Sauvosaarenkatu och Urheilukatu är den äldsta byggnaden i stadskärnan och stod kla 1874. Byggnaden uppfördes som bostads- och affärsbyggnad av köpmannen Niilo Penttilä. En eventuellt äldre mindre del ingår också i fastigheten. I huvudbyggnaden har man använt timmer från bland annat gamla kyrkan i Kuivaniemi. Köpman Penttilä gick i konkurs och år 1880 köpte T:mi Hunterman & Brattstöm fastigheten vid en exekutiv auktion. Huset övergick till Kemi stad 1885. Huset har fungerat som folkskola, hjälpskola, diskotek vid namn Huvikumpu samt som ungdomshus. Huset grundrenoverades 1985.

Foto år 1986. Historiska museet foto-arkiv.

Tillbaka till början

Puistopaviljonki (parkpaviljongen)

Puistopaviljonki ligger i Havsparken och byggdes 1893. Till att börja med var byggnaden klubb och restaurang men renoverades till ämbetshus för staden 1905. Här höll stadsfullmäktige och ämbetsverken till ända till 1931. Senare var drätselkammaren och rådhuset inhysta i byggnaden fram till 1986, och senare kom stadens ämbetsverk hit. Tidigare fanns det en utsiktsplattform på byggnadens tak men den revs på 1930-talet. 

Foto: Historiska museet foto-arkiv.

Tillbaka till början

Järnvägsstationen

ärnvägen kom till Kemi från Uleåborg 1902 och var färdig i juni. Stationsbyggnaden i Kemi byggdes på bas av ritningar av arkitekten Bruno Granholm som arbetade för väg- och vattenbyggnadernas överstyrelse. Byggnaden stod klar 1903. 

Järnvägsstationen år 1925. Foto: Historiska museet foto-arkiv.

Tillbaka till början

Sjukhuset

Femvåningsbyggnaden i funkisstil ritades av arkitekten Uno Ullberg. Sjukhuset fick fem avdelningar med totalt 90 sjuksängar. Allmänna sjukhuset i Kemi började ta emot patienter 20 januari 1941. Sjukhuset var krigssjukhus 1941–44. Den äldsta sjukhusdelen utvidgades 1971 och fick då en flygel med bäddavdelning. Arkitekterna var Eeva och Jaakko Paatela. Utvidgningen genomfördes som en fortsättning på den gamla delen och i samma stil som för Ullbergs första del. Eeva och Jaakko Paatela ritade även det elementbyggda tvåvåningshuset med platt tak som blev klart vid torget 1973. Den senaste utvidgningen ägde rum 1987 då en två våningar hög förlossnings- och ögonavdelning lades till den gamla delen. Även denna byggnad ritades av paret Paatela.

Sjukhuset 1940-talet. Foto: Historiska museet foto-arkiv.

Tillbaka till början

Tullkammaren

Tullverksamheten startade i staden direkt efter att den grundades 1872 och tullen fick sina första byggnader på det område där centralsjukhuset nu ligger. Tullkammaren-packhuset i Kemi stod klart på hösten 1912. På grund av rättigheterna som stapelstad behövde även en ”tullkammare jämte tillhörande packhus, våghus, stängnings- och lagermagasin” byggas. Staden blev alltså redan då skyldig att bygga upp den infrastrukture som sedermera medförde utveckling av den nuvarande verksamhetsmiljön för hamnarna. Tullkammaren ritades av Walter Thomén. 

Foto: Historiska museet foto-arkiv.

Tillbaka till början

Flicklyceet

Flicklyceet i Kemi startade 1940 då flickskolan i Sordavala stad som efter vinterkriget överläts till Sovjetunionen, flyttade till Kemi. Den nya skolans namn ändrades från Sortavalan tyttökoulu till Kemin tyttölyseo och samtidigt fick Kemin Suomalainen yhteiskoulu namnet Kemin lyseo. De sista flickorna tog studenten i Kemin lyseo 1950 och skolan blev en pojkskola. Flickorna i flicklyceet fick en egen skolbyggnad i grannkvarteret 1953. Flicklyceet upphörde med sin verksamhet 1972, alltså det år då Lapplands län övergick till grundskolesystemet. Kemin lyseo blev en samskola och fick sedan heta Kemin lukio. 

Foto: Historiska museet foto-arkiv.

Tillbaka till början

Folkets hus

Kemi arbetarförenings första folkets hus låg i korsningen av Etelärantakatu och Keskuspuistokatu. Byggnaden brann ner 1954. Förberedelserna för att bygga ett nytt Folkets hus startade nästan omedelbart. Huset som ritades av Onni Ermala stod klart på Valtakatu, mittemot stadshuset, 1955. Folkets hus byggdes huvudsakligen med gemensamma krafter (talkoot på finska).

Foto år 1957-1958. Historiska museet foto-arkiv.

Tillbaka till början

Bankbyggnaden för Kemin Pohjoismaiden Yhdyspankki 

Till att börja med byggdes huset som kontor åt Pohjoismaiden Yhdyspankin i Kemi och som Kemi telegraf- och posthus år 1928.  Byggnaden ritades av finländske arkitekten Carl Birger Federley (1874–1935). Huset är byggt av stående stockar och har rappats och målats. Till sin stil representerar huset klassicismen. Posten och telegrafbyrån hade sin verksamhet i huset fram till 1949 och banken var kvar till 1954. Under åren 1949–1955 fanns även Lauri Jonas Talvias apotek i huset. Huset var Kemis stadsbibliotek 1954–1990. Historiska museet öppnades i huset 1993 och hade sin verksamhet här fram till slutet av april 2012.  

Foto 1930-talet. Historiska museet foto-arkiv.

Tillbaka till början