Undervisningen är avsedd för ungdomar och vuxna som inte har slutbetyg från grundskolan eller som vill förbättra sin finska eller sina kunskaper i andra grundskoleämnen.

Studierna är en förberedelse för fortsatta studier och för arbetslivet. Grundskoleundervisningen för vuxna ges på kvällstid i Kemin lyseon lukios lokaler.

Den lägsta åldersgränsen är 16 år. Det finns ingen högsta åldersgräns. Det går att avvika från åldersgränsen av särskilda skäl. Det tar 2–3 år att avlägga hela grundskolans lärokurs. Eleven beslutar självständigt om sin läroplan men får hjälp av studiehandledaren och lärarna.

Aikuisten perusopetusluokan työskentelyä Kemissä 29.8.2019, lähimpänä oppilas Rand Aljaafari Irakista ja opettaja Elisa Nivala.
Studerande Rand Aljaafari och lärare Elisa Nivala. FOTO: NINA SUSI

Rekommendationen för utgångsnivå i finska är A2.2. eller YKI 2. I praktiken innebär nivåerna följande kunskaper:

  • TALA. Kan ställa och svara på enkla frågor. Har grepp om det grundläggande ordförrådet i fråga om individen själv, familjen och boendet. Kan berätta var han eller hon bor och vad han eller hon har för yrke. Uttalet kan fortfarande vara bristfälligt och ordförrådet räcker inte till för alla situationer. 
  • LYSSNA. Förstår uttryck och ord som rör bekanta saker, till exempel familjen, inköp och arbetsplats. Förstår korta och tydliga budskap i huvuddrag. Kan normalt identifiera vad man talar om, när diskussionen är långsam och tydlig. 
  • LÄSA. Förstår huvuddragen i korta, enkla texter. Hittar nödvändig information i broschyrer, tidtabeller och andra vardagstexter. Förstår korta och enkla böcker och e-postmeddelanden om ämnena är bekanta. 
  • SKRIVA. Kan skriva korta och enkla meddelanden som rör vardagliga frågor. Kan beskriva familjen, boendet, utbildningsbakgrund, arbetsplats och gångna händelser. Kan skriva ett enkelt brev. Klarar grammatikens grunder.