Stadens ungdomsarbete har som mål att arrangera fritidsaktiviteter för ungdomarna samt ungdomsarbete på skolorna. Den grundläggande uppgiften för ungdomsarbetet är att stödja ungdomarnas utveckling i olika livssituationer och att ge dem intressanta aktiviteter i vardagen.

Några av målen med ungdomsarbetet är att öka gemenskapskänslan och förhindra utfrysning samt diskriminering. Vi främjar ungdomarnas delaktighet samt möjligheter att påverka. Vi vill förbättra ungdomarnas utveckling och levnadsförhållanden samt stöda deras fritidsysselstättningar. Jämlikhet och jämställdhet är viktiga utgångspunkter för verksamheten. Vi samarbetar med ungdomarna och arbetar för dem.  

Stadens ungdomsarbete är varierande och i ständig rörelse. Vi går dit vart ungdomarna håller till. Vi har ett varierande samarbete med andra som arbetar med ungdomarna.  

Ungdoms- och motionskontoret finns på 7:e våningen i stadshuset, på Valtakatu 26. 

Puuhapaku är paketbilen för det rörliga ungdomsarbetet som anordnar intressanta aktiviteter åt ungdomarna på fritiden runt om i Kemi. När Puuhapaku står parkerat någonstans är det sannolikt att de har upprättat en ungdomslokal på platsen! Ungdomarna kan också själva föreslå vart de vill att paketbilen ska komma. 

Du kan läsa mer om paketbilens verksamhet i sociala medier. 

Ungdomslokalen Siipi i Hepola är ungdomarnas egen plats för fritidsverksamhet. Den ligger bakom Hepola skola.  

Det går bra att komma till Siipi för att träffa andra unga, spela och delta. Huset arrangerar olika slags verksamhet varje vecka, t.ex. bingo och matlagning för högstadiet. Dessutom arrangerar man olika evenemang minst en gång i månaden. 

Siipi arrangerar även aktivt klubbverksamhet för barn i lågstadieåldern. Programmet kan t.ex. innefatta en kockklubb, pysselklubb eller en motions- eller flickklubb. 

Takitsu är ungdomarnas egen fritidslokal i Takajärvi. Det finns alltid ungdomsledare på plats.  

Takitsu har ofta handledda sysselsättningar, som matlagning, biljard- och pingisturneringar efter besökarnas önskemål. 

Mer information om verksamheten får du i ungdomslokalen eller av ungdomsledarna. Håll dig uppdaterad om ungdomsarbetet i Kemi i sociala medier!