Sakkunskap och hjälp för företag och dem som vill bli företagare.

Företagstjänsterna syftar till att hjälpa företagare med frågor som rör företagsstart, bidra till att utveckla existerande företag samt hitta ändamålsenliga lokaler för verksamheten för de företag som vill etablera sig i Kemi. Vi söker aktivt efter nya företag, företagare och andra aktörer som kan ge vår stad ökad vitalitet.

Kemi är en livskraftig stad med en näringsstruktur som håller på att växa och bli mer mångsidig. Kemi har attraktiva företagsområden med bra potential och goda offentliga och kommersiella tjänster. En av stadens styrkor är det utmärkta läget i närheten av svenska gränsen. Dessutom är Kemi en regional logistisk knutpunkt i norra Finland.

Här finns alla de viktigaste logistikkanalerna, det vill säga flygplats, järnväg, hamn och motorväg. Alla möts de i Kemi innan de tar av i olika riktningar kring Nordkalotten.