Det högsta beslutande organet i Kemi är stadsfullmäktige som ansvarar för stadens verksamhet och ekonomi, använder stadens beslutanderätt och överför beslutanderätten genom bestämmelser i förvaltningsstadgan. 

Stadsstyrelsen leder stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi samt ansvarar för samordningen och ägarstyrningen av stadens verksamhet. Styrelsen har som uppgift att ansvara för stadens personalpolitik och sköta stadens internkontroll samt att arrangera riskhantering.  

Under stadsstyrelsen leder stadsdirektören stadens förvaltning, tjänstemannaorganisation, ekonomi och övriga verksamhet.  

Det högsta beslutande organet i Kemi är stadsfullmäktige som ansvarar för stadens verksamhet och ekonomi, använder stadens beslutanderätt och överför beslutanderätten genom bestämmelser i förvaltningsstadgan. 

Stadsstyrelsen leder stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi samt ansvarar för samordningen och ägarstyrningen av stadens verksamhet. Styrelsen har som uppgift att ansvara för stadens personalpolitik och sköta stadens internkontroll samt att arrangera riskhantering.  

Under stadsstyrelsen leder stadsdirektören stadens förvaltning, tjänstemannaorganisation, ekonomi och övriga verksamhet.  

De olika sektorerna inom organisationen är centralkontoret, utbildningssektorn, social- och hälsovårdssektorn samt den tekniska sektorn. 

De olika sektorerna inom organisationen är centralkontoret, utbildningssektorn, social- och hälsovårdssektorn samt den tekniska sektorn.