Det finns nästan hundra offentliga konstverk, statyer och minnesmärken i Kemi stad. Dessutom finns det tiotals skulpturer och minnesmärken på begravningsplatserna. Parallellt med den uppbyggda miljön är den offentliga konsten ett av de synligaste elementen i stadsbilden i Kemi. 

Med offentlig konst avses konstverk i det offentliga rummet. De mest typiska formerna av offentlig konst är till exempel statyer, minnesmärken, monument, skulpturer, väggmålningar och miljökonstverk.  

Minnesmärket över inbördeskriget 1918, Bedjande soldat, finns i kyrkparken och var det första offentliga minnesmärket i Kemi. Minnesmärket designades av skulptören Evert Porila (1887–1941) år 1924. Senast avtäcktes ett offentligt minnesmärke i oktober 2018, i Selkäsaari. Minnesmärket är till minne av de personer som under inbördeskriget avrättades i Selkäsaari och står på den faktiska platsen för avrättningen.  

Några av stadens synligaste och mest påfallande offentliga konstverk är bland annat Tjädertupp (Aimo Taleva, 1982) i slutet av Meripuistokatu samt väggmålningen Prosperity (Wild Drawing, 2016) vid Keskuspuistokatu.  

Kemi har varit en av föregångarna i Finland för den så kallade procentprincipmetoden. Med procentprincipen avses att cirka en procent av byggnadskostnaderna för en ny offentlig byggnad redan i planeringsskedet avsätts för konstnärlig förbättring av byggnaden eller dess omgivning. Rekommendationen om procentprincipen registrerades av Kemis stadsfullmäktige på 1960-talet. I Kemi finns det procentprincipskonst på bland annat gågatan, i Kivikko och Syväkangas skolor samt i yrkesinstitutet Lappias enhet på Meripuistokatu.  

På de här sidorna kan du bekanta dig med offentliga konstverk och minnesmärken som finns i stadens parker, på torgen och i stadens offentliga byggnader.