Det finns flera skäl till att Kemi kan kallas för en pionjär i fråga om museiverksamheten i Lappland. 

Här tog vi de första stegen inom museiverksamheten redan i slutet av 1800-talet och Lapplands första konstmuseum grundades här 1947. Dessutom kom vi fram med idén om regionala konstmuseer för hela landet redan i början av 1970-talet.

Under årens lopp har museerna i Kemi vågat visat upp olika fenomen inom konst och kultur. Konstmuseets sal har stått värd för UFO:r, Picasso och Palsa, i Historiska museet har vi visat upp Elvis, Barbie och kyrkoherden Rungius som var en produkt av den virtuella verkligheten.

Konstmuseet och Historiska museet i Kemi är belägna i samma byggnad i kulturcentret och inträdet är gratis till båda. Museerna är tillgängliga för rörelsehindrade.

Savupirtti ligger i Meripuisto och är öppen för allmänheten under sommaren. Frisörmuseet och Arbetarhemsmuseet är öppna på beställning.