News

23.11.2020  

Nyheter   

Kuulutus asemakaavan hyväksymisestä

Kemin tekninen lautakunta on päätöksellään 17.11.2020 § 106 hyväksynyt Vilmilän asemakaavan, joka koskee korttelia 2307 sekä suojaviheraluetta. Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla ...