Kemin elinkeinopalveluista saa asiantuntemusta ja apua yritysten kehitys- ja kasvupalveluihin, toimintaympäristön kehittämiseen, markkinointiin ja tapahtumatuotantoon liittyvissä asioissa. Tarjoamme kemiläisille ja Kemiin siirtyville yrittäjille ja sijoittajille monipuolista yritysneuvontaa sekä tontteja ja toimitiloja. Asiakkainamme ovat pääasiassa yritykset, yrittäjät sekä yrittäjyydestä kiinnostuneet ja tapahtumajärjestäjät.

Monipuolinen ja elinvoimainen elinkeinorakenne luovat Kemistä viihtyisän ympäristön asua ja yrittää. Kemin kaupunki on sitoutunut kestävän kehityksen edistäjä ja Kemi on johtava bio- ja kiertotalouden osaaja.

Kemissä sijaitsevat vetovoimaiset yritysalueet, sekä laadukkaat julkiset ja kaupalliset palvelut. Kaupungin vahvuus on erinomainen logistinen sijainti, joka on mahdollistanut alueelle kansainvälisen yritysympäristön.

Kaupungin asiakaslähtöinen kaavoitustoiminta luo vahvat edellytykset sekä yritystoiminnan aloittamiseen että laajentamiseen.

Yrityspalvelujen avulla haluamme auttaa aloittavaa yrittäjää yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa, kehittämään jo olemassa olevia yrityksiä sekä löytämään Kemiin sijoittuville yrityksille tarkoituksenmukaiset tilat toiminnan harjoittamiseen. Etsimme aktiivisesti uusia yrityksiä, yrittäjiä ja muita elinvoimaa lisääviä tekijöitä kaupunkiimme.