Mödra- och barnrådgivning, Sauvosaari område

Social- och hälsovårdstjänster
Valtakatu 6, 94100 Kemi