Telefonväxel

På koronatiden service klockan 9–11 och klockan 12–15
Staden och förvaltningen
Valtakatu 26, 94100 Kemi