Päivi Tiiro

Hälsovårdare, yrkesinstitutet Lappia
Social- och hälsovårdstjänster
Tietokatu 2, 94600 Kemi