Yleissivistävä peruskoulu kestää yhdeksän vuotta. Se on tarkoitettu koko 7–16-vuotiaiden ikäluokalle. Opetus on maksutonta.

Perusopetusta sanotaan yleissivistäväksi, koska se antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulutus tukee kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen.

Lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus

Peruskouluissa toimii valmistavia luokkia maahanmuuttajille. Niiden tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten.

Pääpaino on suomen kielen oppimisessa.

Oppilas siirtyy valmistavan opetuksen aikana ikää ja taitoa vastaaviin perusopetuksen ryhmiin.