Mödra- och barnrådgivingen. Mamma med sina två lilla barn.
Hälsovårdare Pia Saukkonen och Jemina Hurtig med sina två lilla barn. Mödra- och barnrådgivningen. FOTO: NINA SUSI

Mödrarådgivning

Mödrarådgivningen betjänar familjen under graviditeten, förlossningen och barnsängstiden.

Den gravida mamman bör kontakta rådgivningscentralen då mensen är försenad med två veckor och ett graviditetstest har varit positivt. Det är önskvärt att pappan deltar vid besöken till rådgivningen. Rådgivningens tjänster är kostnadsfria.

Mottagningarna vid mödra- och familjeplaneringsrådgivningen samt vid barnrådgivningen fungerar med tidsbokning. Telefontiden för rådgivningarna är vardagar klockan 11–12.

Mödrarådgivningen betjänar fram till efterkontrollen som följer på förlossningen. Mödrarådgivningen har som mål att säkerställa en så bra hälsa som möjligt för den väntande mamman, för barnet och för familjemedlemmarna.

Föräldrarna får även information om olika tjänster som samhället har att erbjuda.

Rådgivningscentralerna samarbetar med mödraskapspolikliniken och förlossningsavdelningen vid Mehiläinen Västerbottens centralsjukhus. Ultraljudsundersökningarna under graviditeten samt uppföljningen av riskfyllda graviditeter sköts vid moderskapspoliklinikens specialsjukvårdsavdelning.

Föräldrautbildning

Föräldrautbildningen är främst avsedd för förstföderskor. Utbildningen arrangeras centralt, i samarbete mellan mödrarådgivningen, barnrådgivningen, tandvården, sjukgymnastiken och familjerådgivningen.

Barnrådgivning

Barnrådgivningen har som uppgift att följa barnets tillväxt och utveckling fram till skolåldern. Under rådgivningen får föräldrarna råd i fråga om primär skötsel av barnet och stöder den tidiga interaktionen. Rådgivningscentralen stöder föräldrarna i frågor om fostran och vardagen.

Personalen på rådgivningscentralen har även som uppgift att i ett så tidigt skede som möjligt identifiera faktorer som kan skada barnets och familjens hälsa. Vid behov kan barnet och familjen få remiss för undersökning eller vård hos andra specialister.

På rådgivningscentralen får barnet de vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet.

Barn under 7 år får vaccinationer mot följande gratis: difteri, kikhosta, stelkramp, pneumokockinfektion, hemophilus influenzae (HIB)-sjukdomen, mässling, påssjuka, röda hund och vattkoppor.

BCG-vaccinationen mot tuberkulos ges på förlossningssjukhuset och bara till barn som ingår i riskgruppen.