Matti Ruotsalainen

Stadsdirektören
Staden och förvaltningen
Valtakatu 26, 94100 Kemi