Työllisyyspalveluista saa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa sekä palvelutarpeen arviointia. Lisäksi järjestetään muun muassa työkokeiluja ja työllistämistä kaupungin yksiköihin. Yhteistyötä tehdään alueen työnantajien kanssa työpaikkojen löytämiseksi.

Tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä olleiden työelämävalmiuksia ja tukea työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työllisyyspalveluja tarjotaan asiakkaan palvelutarpeeseen perustuen.

Työllisyyspalveluilla on kaksi asiakaspalvelupistettä: alle 30 –vuotiaita palvelee Ohjaamo Kemi ja yli 30 –vuotiaita palvelee yhteispalvelupiste Pointti.