Kati Partala

Hälsovårdare, yrkesinstitutet Lappia
Social- och hälsovårdstjänster
Meripuistokatu 21, 94100 Kemi