Kati Partala

Hälsovårdare, Karihaara och Koivuharju skolor
Social- och hälsovårdstjänster
Karpinpolku 2, 94200 Kemi