Kemin lyseon lukion ensimmäisen syyslukukauden vuonna 1897 aloitti 39 oppilasta. Opettajia oli kolme. Nyt koulussa on 350 opiskelijaa ja 30 opettajaa.

Viihtyisän ja vireän oppilaitoksen väki arvostaa ja tukee opiskelijoita. Jokainen opiskelija rakentaa itselleen opinto-ohjaajan avustuksella henkilökohtaisen ja yksilöllisen opintopolun.

Kemin lyseon lukiosta saa erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin. Opetustarjonta on monipuolista. Ylioppilastutkintoon vaadittavat 75 kurssia voi valita yli 230 kurssin valikoimasta.

Vieraina kielinä voi opiskella ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, espanjaa, venäjää ja japania.

Taide- ja taitoaineissa voi suorittaa lukiodiplomin, josta saa erillisen todistuksen.

Kansainväliset hankkeet ja vierailut ovat osa lukion arkea. Opiskelijakunnan ja tutoroppilaiden toiminta on vireää. Lukuvuoteen sisältyy paljon tapahtumia ja juhlia, kuten bändipäivä, LUMA-viikko, itsenäisyysjuhla, joulujuhla, vanhojen tanssit ja penkkarit. Opiskelijakunnan hallitus järjestää usein myös hauskoja teemapäiviä.

Opiskelun ja harrastusten yhteen sovittaminen onnistuu lukiossa hyvin. Harrastuksia voidaan hyväksilukea osaksi lukio-opintoja.