Koulutukseen voivat osallistua nuoret ja aikuiset, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta tai jotka haluavat parantaa taitojaan suomen kielessä tai muissa perusopetuksen oppiaineissa.

Pohjantähti-opiston maksuton Suomi tutuksi -koulutus on tarkoitettu kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille.

Tarjolla on luku-ja kirjoitustaidon opetusta sekä tukea suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisessa. Koulutus soveltuu myös hitaammin suomen kielen opinnoissa eteneville.

Kivalo-opisto järjestää aikuisille maahanmuuttajille lukutaitokoulutusta. Kurssit on suunnattu luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille tai heille, joilla esimerkiksi eivät ole eurooppalaiset aakkoset hallinnassa.

Koulutukseen osallistuvan tulee olla kotoutumisajalla ja kotoutumissuunnitelmassa on oltava kirjattuna lukutaitokoulutuksen tarve. Kursseihin sisältyy luku- ja kirjoitustaidon sekä suomen kielen opintoja sekä lisäksi erilaisia toiminnallisia osuuksia, kuten esimerkiksi mahdollisuus osallistua opiston kurssitoimintaan.

Maahanmuuttajia tukee myös Maahanmuuttaja Ohjaamo -palvelu. Sitä ylläpitää Toivola-Luotolan Setlementti.