Kemissä on useita yritysalueita, joiden kehittämisessä ja markkinoinnissa kaupungin elinkeinopalvelut on mukana. Elinkeinopalvelun henkilöstö avustaa yrittäjiä sopivien toimitilojen ja tonttien etsinnässä.

Tietoa vapaina olevista yritystonteista löytyy Tonttitorilta.

Karjalahden yritysalue

Karjalahden yritysalue sijaitsee vilkkaan E4-tien läheisyydessä vain kilometrin päässä Kemin keskustasta. Alue on sijainniltaan helposti saavutettavissa ja sieltä löytyy muun muassa pienteollisuuden, vähittäis- ja tukkukaupan toimijoita.

Karjalahti on pinta-alaltaan noin 90 hehtaaria.

Kemintullin yritysalue

Kemintullin uusi yritysalue sijaitsee Kemin eteläpuolella 7 kilometrin päässä kaupungin keskustasta ja 10 minuutin ajomatkan päässä Kemin satamasta sekä teollisista laitoksista. Alue sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla moottoritien varrella eritasoliittymien ympärillä. Ohittava liikennevirta on keskimäärin 13 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kemintulli on pinta-alaltaan noin 140 hehtaaria ja se on mitoitettu noin 70 yritykselle ja 800 työpaikalle. Lainvoimaisessa asemakaavassa alue on jaettu liike-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi. Kemintullista löytyy myös alue, jossa on mahdollista pien- ja koneyrittäjien asuminen omien yritystonttien yhteydessä.

Digipolis – Kemin teknologiakylä

Digipolis – Kemin teknologiakylä on Lapin suurin teknologiakeskus, jonka alueella toimii noin 50 yritystä ja organisaatiota. Lisäksi Digipoliksessa on vahva koulutuskeskittymä; Lapin ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Lappia järjestävät koulutusta 1500 oppilaalle ja TKI-palveluita alueen yrityksille.

Kehitysyhtiö Kemin Digipolis Oy vastaa yritysten kasvun ja kehittymisen edistämisestä sekä elinvoimaisen toimintaympäristön ylläpitämisestä. Kiertotalouskeskus on kansallisessa ja kansainvälisessä mittakaavassa alansa arvostettu edelläkävijä, jonka perustajia ovat Digipolis, Kemin kaupunki ja Lapin ammattikorkeakoulu. Kiertotalouskeskuksessa autetaan yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa antamalla asiantuntija-apua, hakemalla rahoituksia, yhdistämällä toimijoita ja toiminnan skaalaamisessa. Asiantuntijatiimimme tuottaa tietoa kierto- ja biotalouden parhaista käytännöistä.

Kemin Teollisuuskylä Oy tarjoaa kaikille toimijoille tilat ja puitteet ja rakennuttaa toimitiloja Kemiin yritysten käyttöön.