Työllisyyspalveluista saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, palvelutarpeen arviointia ja apua työ- tai koulutuspaikan löytymiseen. Työllisyyspalvelujen tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä olleiden työelämävalmiuksia ja tukea työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Työllisyyspalvelut

  • järjestää työnhakijan yksilöllisen tarpeen ja tavoitteen mukaan mm. työhönvalmennusta, kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua tai työllistämistä kaupungin yksiköihin.
  • tekee yhteistyötä työnantajien kanssa työpaikkojen löytämiseksi ja auttaa työnantajia löytämään sopivia työntekijöitä.
  • järjestää myös monialaista työllistymistä edistävää yhteispalvelua (TYP-toiminta) Työ- ja elinkeinotoimiston ja Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Saat maksutonta ja henkilökohtaista palvelua Kemin työllisyyspalveluista, jos

  • olet kemiläinen työtön työnhakija ja olet saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea yli 300 päivää
  • olet yli 30-vuotias kemiläinen ja olet asiakkaana työllistymistä edistävässä monialaisessa palvelussa.