Työllisyyspalveluista saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, palvelutarpeen arviointia ja apua työ- tai koulutuspaikan löytymiseen. Työllisyyspalvelujen tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä olleiden työelämävalmiuksia ja tukea työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Työllisyyspalvelut

  • tarjoaa työnhakijan yksilöllisen tarpeen ja tavoitteen mukaista työkokeilua tai työllistämistä kaupungin yksiköihin.
  • tekee yhteistyötä työnantajien kanssa työpaikkojen löytämiseksi ja auttaa työnantajia löytämään sopivia työntekijöitä.
  • osallistuu monialaiseen työllistymistä edistävään yhteispalveluun (TYP-toiminta) Lapin hyvinvointialueen, TE-toimiston ja Kelan kanssa.