Murhaniemi vid Ajos. FOTO: PENTTI KORPELA.

Murhaniemi naturskyddsområde grundades 1994 med syfte att erbjuda rekreationsmöjligheter och att bevara en del av naturen vid Bottenvikens kust.  

Området passar bra för undervisning och utflykter. Området har en areal på cirka 60 hektar och innefattar en strandlinje på 2,5 kilometer. De största markägarna är staden Kemi och Inakaris samområde. 

Murhaniemi ligger framför Kemi, i södra delen av ön Ajos. Det är lätt att köra till området på vägen som leder till oljehamnen på Ajos och sedan ta av till vänster före porten till oljehamnen, till vägen som leder till vindkraftsparken och Murhaniemi. 

Kör på Murhaniemivägen tills du kommer till naturskyddsområdet. Från bostadsområdet Ajos går det även stigar till Murhaniemi. 

Du får röra dig på området till fots, förutom på gårdarna vid de privata hyresstugorna och vid den gamla radiofyren. Allemansrätten innefattar inte dessa platser. 

Det är förbjudet att använda motorfordon på området, förutom på vägen som leder till udden. Det är även förbjudet att skräpa ner, plocka växter eller skada djur samt att ändra marken eller berggrunden. 

Det är tillåtet och önskvärt att du plockar bär och svampar och njuter av naturen. Du får endast göra upp eld på särskilt angivna platser där du gärna får njuta av din matsäck och naturens stilla ro. 

Murhaniemiområdet har en mångfald av olika slags natur som är typisk för Bottenvikens kust. Hundratals fågelpar har sina reden på området och växtligheten är frodig och mångsidig. Bland annat orkidéer och havtorn trivs i Murhaniemi och det finns flera utrotningshotade arter. 

Här finns även gölar som snörts av från havet samt strandängar, sand- och klippstränder, lundar och kärr. Murhaniemi är värdefullt även för sitt landskap. Utsikten från den södra stranden är över öppet hav. Där kan du uppleva Bottenvikens fjärd och den karga naturen. 

På grund av landhöjningen drar havet sig fortfarande tillbaka. Viken Murhalahti bildades då de olika öarna kombinerades. Udden Murhaniemi började bildas för 300 år sedan då markytan började expandera mot den nuvarande udden. 

Växtligheten i Murhaniemi är intressant och mångsidig. Många sällsynta växter trivs i den varierande miljön. Den frodiga växtligheten skyddar både djurlivet och jordmånen. Skogen erbjuder ett skydd mot vinden som ibland kan blåsa hårt. 

Kemiområdet ingår i den borealiska barrskogszonen. Bland trädslagen är tallen dominerande och har anpassat sig för karga platser. Granen har kommit in senare och trivs även på skuggiga platser. Den näringsrika och kalkhaltiga jorden märks genom förekomsten av gölar, lundar och krävande arter som orkidéer. 

Klippstränderna har ett landskapsvärde och här förekommer det klotgranitformationer som är skyddade enligt naturskyddslagen. Dessutom finns det en naturlig källa nära stranden.