Norra Finlands äldsta konstmuseum är fullt med ljus, fart och färg – glädjen av att uppleva och se!

Kemi konstmuseum grundades 1947, kring lektor Ape Rantaniemis samling som innefattade 136 verk. Samlingen innefattar närmast exempel på tidig finländsk modernism. Numera ingår cirka 2700 verk i samlingen, bland annat målningar, teckningar, skulpturer och grafik från början av 1800-talet fram till modern tid. 

Konstmuseet i Kemi har från första början öppnat för inblickar i den nordfinländska konsten och har på ett imponerande sätt gjort det möjligt för den nordliga konsten att visa upp sig. Tyngdpunkten för utställningarna är fortfarande i presentation av modern lappländsk konst. Förutom att presentera och dokumentera bildkonsten i Lappland arrangerar museet även regelbundet finländska och utländska utställningar samt olika föreläsningar, evenemang, konstworkshoppar och guidningar.  

Konstmuseet i Kemi kom fram med idén om regionala konstmuseer 1972. Utbildningsministeriet utsåg konstmuseet i Kemi till regionalt konstmuseum 1981. Konstmuseets uppgift definierades så att det, förutom verksamheten inom forskning, tillvaratagande och utställningar, skulle främja och styra konstmuseiverksamheten inom Lapplands län. År 1993 delades ansvaret för den regionala konstmuseiverksamheten med Rovaniemi så att Kemi ansvarade för Tornedalen (Muonio, Simo, Kemi, Keminmaa, Torneå, Tervola, finska Övertorneå, Pello, Kolari).  

I oktober 2019 utsåg vetenskaps- och kulturministern Hanna Kosonen konstmuseet i Kemi till museum med regionalt ansvar. Den uppgiften innefattar fortfarande uppgiften som regionalt konstmuseum inom Tornedalen. Uppgifterna för regionala konstmuseer innefattar t.ex. att samla in regional kunskap om bildkonst samt att visa upp den regionala bildkonsten.

Konstutställning på Kemi konstmuseet.
Tuomas Korkalos konstutställning på Kemi konstmuseum öppnades i september 2019. FOTO: NINA SUSI