1. Minnesmärket över strejk i Kemi , Kirsti Liimatainen, 1984
 2. Minnesmärket över flottnig i Kemiälv , Ensio Seppänen, 2001
 3. Minnesmärket över fritänkarnas begravningsplats, Ensio Seppänen, 1970
 4. Minnestavla övet Lutos män, Eero Kökkö, 2004
 5. Minnesmärket över Skyddskårens och Lotta Svärds hus.
 6. Minnesmärket över flytningar från Karelen, Matti Porkka, 1997
 7. Minnesmärket över Finska kriget 1808-1809, Paavo Korven-Korpinen, 1936
 8. Minnesmärket över landshövdning Uuno Hannula, Ensio Seppänen, 1981
 9. Relief över Marina Takalo, Sanna Koivisto, 1991
 10. Minnesmärket över jägaretappen, Olli Ermala, 1957
 11. Veteranstatyn
 12. Byggarstatyn, Ensio Seppänen, 1962
 13. Minnesmärket över rikstagsman Eino Tainio , Ensio Seppänen, 1981
 14. Minnestavla över Hilda Herrala, Sanna Koivisto, 1984
 15. Bönfallad soldat, Evert Porila, 1924
 16. Och de andra får inbjudan, Emil Filén, 1949
 17. Minnesmärket över annanstans begravade krigshjältar, Tero Eloranta, 1992
 18. Minnesmärket över de som stannade kvar i Karelien, Kirsti Liimatainen, 1967
 19. Minnestavla över jägaretappen.
 20. Krigsbarnstatyn En litten evighet, Sanna Koivisto, 1996
 21. Minnestavla över de som har stupad för sin tro.
 22. Minnestavla över svenska flygregiment F 19.
 23. Minnesmärket över jägerstugan.
 24. Minnesmärket över de som har blivit avrättad i inbördskriget.
 25. Fyrfartygets Kemi ankare.
 26. Fartygets Asia ankare.
 27. Fyrfartygets Kemi draggankare.
 28. Minnestavla över explosion i statshuset, Tapio Tapiovaara, 1971
 29. Minnesmärket övere Kemi lyseo 100 år /Kunskapets stegar/Vägen till möjlighäter, Sanna Koivisto, 1997
 30. Boxare Reima Virtases pronsmedalj.
 31. Minnestavla över Reima Virtanen.
 32. Minnestavla över Jägerettapets inkvarteringsplats
 33. Minnestavla över Skyddskåren och Lotta-Svärds -föreningen.
 34. Minnestavla över huvudstaben.
 35. Haka-husets plata.
 36. Relief över Möylys män, Ensio Seppänen, 1956
 37. Minnesmärket över Sovjetiska fångar
 38. Begravningsminnesmärket över sovjetiska krigsfångar
 39. Minnestavla över Anna och Kalle Maronen
 40. Minnesmärket över öborna i Laitakari.