Det finns många fornlämningar i Bottenvikens nationalpark och området har även många kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Bottenvikens nationalpark grundades år 1991 och de flesta av öarna som ingår i området har använts av människor sedan de steg upp ur havet. Öarna har använts som baser för fiske och som bete. 

Landskap av Selkä-Sarvi. Den grå byggnaden är Ailinpiets stuga. FOTO: PENTTI KORPELA