Kemin kaupungin nuorisotyöhön kuuluvat nuorten vapaa-ajan toimintojen järjestäminen sekä nuorisotyö kouluilla. Nuorisotyön perustehtävänä on tukea nuorten kasvua eri elämäntilanteissa sekä lisätä iloa ja mielekästä tekemistä arkeen.

Nuorisotyön tavoitteita ovat yhteisöllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Edistämme nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä harrastamista. Haluamme parantaa nuorten kasvua ja elinoloja. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat tärkeitä toimintamme lähtökohtia. Teemme työtä nuorille ja nuorten kanssa.

Kemin nuorisotyö on monipuolista ja liikkuvaa. Olemme siellä missä nuoretkin. Yhteistyötä tehdään monialaisesti nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa.