Laitosäänestys

Vaalitoimikunta järjestää laitosäänestyksen seuraavissa laitoksissa:

 • Keskustan palvelutalo
 • Syväkankaan palvelutalo
 • Oklaholman palvelutalo
 • Palvelukoti Iltarusko
 • Vanhainkoti Nestori
 • Risteys (ent. Kiveliönkoti)
 • Kivikon Pirtti
 • Päihdekuntoutumisyksikkö Pihla
 • Palvelukoti Apila
 • Kivikankaan palvelukoti
 • Länsi-Pohjan keskussairaala
 • Sauvosaaren sairaala
 • Palvelukoti Meripuisto
 • Purolan palvelukeskus
 • Pienkoti Akseliina
 • Pohjantähden palvelukoti
 • Sotainvalidien palvelutalo Tammenlehvä
 • Hoivakoti Herukka
 • Palvelukoti Merituuli
 • Hoivakoti Tervarinne
 • Metsäkummun Hoivakoti

Laitoksiin on toimitettu aikataulu. Vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimii Anja Holpainen, 040 548 1974.

Kotiäänestykseen ilmoittauduttava viimeistään 16.1. klo 16 mennessä.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ota yhteyttä oman kotikuntasi keskusvaalilautakuntaan.