Alle 30-vuotiaita kemiläisiä palvelee Ohjaamo Kemi. Se on matalan kynnyksen palvelupiste, josta saa apua muun muassa työllistymiseen, koulutukseen, asumiseen, toimeentuloon ja terveyteen liittyviin pulmiin.

Ohjaamo Kemi löytyy

  • facebookista: @ohjaamokemi
  • instagramista #ohjaamokemi
  • valtakunnalliselta ohjaamot.fi sivustolta