Kemin kaupungin palveluissa käsitellään henkilötietojasi vain siltä osin kuin se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista.

Kaupungin tietosuojavastaava on Maria Vaittinen. Häneltä saat lisätietoja tietosuojaan liittyvissä asioissa.

Lapin hyvinvointialueella on omat tietosuojavastaavat.

Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan, ja tietojen käyttäminen perustuu käyttämiisi palveluihin. Kaupungin palveluissa tietosi on hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muuten kuin lakien velvoitteiden mukaan.

Kemin kaupunki käsittelee henkilötietoja, kun se tuottaa lakisääteisiä ja vapaaehtoisia palveluita. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Euroopan unionin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää riskilähtöistä lähestymistä tietoturvaan ja tietosuojaan. Kemin kaupunki ja sen konserniyhtiöt käsittelevät henkilötietoja sen mukaan. Samalla kaupunki ja konserniyhtiöt toimivat kaupungissa määritetyn tietoturva- ja tietosuojapolitiikan mukaisesti.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

  • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
  • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
  • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
  • päivitettävä aina tarvittaessa eli epätarkat ja virheelliset tiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
  • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten
  • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti

Lue Kemin kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka 2018.

Kemin kaupungin henkilörekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet. Niissä kerrotaan tarkemmin henkilötietojen käsittelystä.