Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, joka pyrkii tavoittamaan alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saadakseen tarvitsemansa palvelut.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa varhaista tukea, jos nuori sitä haluaa. Se vahvistaa valmiuksia päästä elämässä eteenpäin ja on nuorelle aina vapaaehtoista.

Olemme läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoamme mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsimme nuoren kanssa ratkaisuja elämän eri pulmiin ja kysymyksiin.

Etsivän nuorisotyön toimipiste on Huvikummun nuorisotilalla keskustassa, Sauvosaarenkatu 27. Etsivä nuorisotyö jalkautuu myös alueen oppilaitoksiin ja on mukana erilaisissa verkostoissa.