Meri-Lapin ympäristöpalvelut vastaa tuotantoeläinten, hevosten ja lemmikkien eläinlääkäripäivystyksestä ja perusterveydenhuollosta Tornion ja Kemin kaupunkien sekä Tervolan, Simon ja Keminmaan kuntien alueella.