Lukuvuonna 2023–2024 Kemissä opiskelee 1881 oppilasta, 20.9.2023 tilastoinnin mukaan.

Oppilaaksi ottamisen perusteet ensimmäiselle luokalle siirryttäessä

  • Kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen, jossa tehdään vuosittain tarvittaessa oppilaiden ohjausta koulujen välillä.
  • Aloittavien opetusryhmien määrä ratkaistaan joko tilauksen yhteydessä tai sivistysjohtajan päätöksellä tammikuun loppuun mennessä.
  • Opetusryhmien koko pidetään pääsääntöisesti koulujen kesken samankokoisena.
  • Ohjauksessa otetaan huomioon oppilaan terveydentilaan liittyvät erityiset syyt, koulumatkan pituus ja turvallisuus, sekä mahdollisuus joukkoliikenteen tai tilausliikenteen käyttöön. Perustellusta syystä huomioidaan sisarukset, jos sisaruksella ei ole kyseessä niin sanottu toissijainen koulu.
  • Oppilaat sijoitetaan opetusryhmiin keskitetysti niin, että esiopetuksen oppilasrekisterin tai väestörekisterin osoitetiedon perusteella oppilaalle osoitetaan lähikoulu, josta sivistysjohtaja tai muu asiassa päätösvaltainen viranhaltija tekee päätöksen helmikuun loppuun mennessä.
  • Koulupaikan vastaanottaminen ja oppilastietojen tarkistus tehdään ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta.
  • Koulupaikan vastaanottamisen yhteydessä voi esittää perustellun pyynnön toissijaisesta koulusta. Toissijainen koulupyyntö ratkaistaan viikon 12 loppuun mennessä.
  • Opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia. Jos ryhmässä on toissijaisen sijoittamisen jälkeen tilaa, oppilaaksi voidaan ottaa myös muussa kunnassa asuva lapsi. Tällaisessa tapauksessa edellytetään, että huoltaja järjestää ja maksaa mahdollisen kuljetuksen.