Kemissä maankäyttöä suunnitellaan niin, että kuntalaisilla, osallisilla ja asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus saada tietoa suunnittelun kohteesta, kulusta ja vaikutuksista riittävän ajoissa.

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa

Yleis- ja osayleiskaavat ovat vaikutuksiltaan merkittävimpiä. Ne ovat myös laajempia prosesseja ja niihin voi vaikuttaa mielipiteillä enemmän. Suunnitelmien eri vaiheissa voidaan esittää mielipiteitä suoraan suunnittelijalle, sähköisesti, osallistumalla tilaisuuksiin tai vaikka kirjeitse.

Esimerkiksi kaavasta tai katu- ja puistosuunnitelmasta tehdään suunnitelmat. Suunnitelmilla on käynnistys-, valmistelu- ja hyväksymisvaihe.

Valmisteluvaiheen luonnokset ja tämän jälkeiset varsinaiset ehdotukset asetetaan virallisesti nähtäville. Suunnitelman merkittävyyden mukaan tämän hyväksyy lopullisesti kaupunginvaltuusto tai lautakunta.