Suomessa kunnat järjestävät suurimman osan julkisista palveluista, joko yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa (kuntayhtymä). Tärkeimmät palveluista liittyvät opetus- ja sivistystoimeen sekä ympäristöön ja tekniseen infrastruktuuriin.

Kemin kaupungin hallintoa ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia, vuosittain päätettävät taloussuunnitelma ja talousarvio, sekä muut valtuuston tai muiden toimielinten päätökset.

Kemin kaupungin hallintosäännössä määrätään hallinto-organisaation ja toimivallanjaon perusteista, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, toimivallasta henkilöstöasioissa, kaupungin taloudesta ja riskienhallinnasta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta.