Meri-Lapin kunnat laativat alueellisen opetussuunnitelman Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaan.

Valtakunnallinen opetussuunnitelma uudistui vuonna 2014, jolloin Opetushallitus hyväksyi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Alueellinen opetussuunnitelma tehtiin näiden perusteiden mukaan. Meri-Lapin kunnat ottivat uudistetun opetussuunnitelman käyttöön luokilla 1–6 elokuun 2016 alusta. Vuosiluokilla 7–9 opetussuunnitelma astui käyttöön porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Toukokuussa 2019 opetushallituksen antaman määräyksen mukaan paikalliseen opetussuunnitelmaan on laadittu osa koskien A1-kielten opetusta vuosiluokilla 1-2.

Alueellinen opetussuunnitelma

Alla lisätietoa alueellisesta opetussuunnitelmasta.