Kunnat vastaavat maankäytön suunnittelusta alueellaan. Tätä velvollisuutta ja oikeutta kutsutaan kaavoitusmonopoliksi.
Näkymä kesäiselle kadulle, vasemmalla puurakennus, oikealla puistoa.
Urheilukatua Kemin keskustassa. Oikealla Meripuisto. KUVA: JANICA KARASTI

Kaavoituksen tehtävänä on luoda edellytykset vetovoimaisen asuinympäristön ja elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittämiselle. Kaavoituksella laaditaan lain edellyttämät suuntaviivat. Ne koskevat toimintojen sijoittumista, liikenneyhteyksien toimivuutta ja viihtyisän kaupunkiympäristön muodostumista. Samalla pitää huomioida kulttuuriympäristön ja luonnonarvot.

Kaavat

Kaavoitus on laaja prosessi, jossa on monia tasoja. Valtioneuvoston päättää valtakunnallisista alueidenkäytön tavoitteista.

Maakuntakaava

Maakuntakaava on kartalla esitetty yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osassa. Siinä kuvataan maakunnan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita.

Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset.

Maakuntaliitto laatii ja hyväksyy tämän kaavan.

Yleiskaava

Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön päämäärät kunnassa. Siinä määritetään kehityksen suuret linjat sekä kaava-alueen käyttö, esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijainti.

Osayleiskaava voidaan tehdä vaikkapa ranta-alueille, ja se voi olla tarkempi kuin yleiskaava.

Kemin kaupunginhallitus vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Asemakaava

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan ja muiden yhdessä sovittujen tavoitteiden edellyttämällä tavalla.

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Tekninen lautakunta vastaa asemakaavoituksesta. Vaikutuksiltaan vähäisen kaavan hyväksyy tekninen lautakunta ja merkittävän kaavan kaupunginvaltuusto.