Tältä sivulta saat tietoa:

1. Yleiset periaatteet

Esi- ja perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus, jos hänen koulumatkansa on yli viisi kilometriä. Yli viiden kilometrin matkalta perusopetuksen koulukuljetukset myönnetään ilman erillistä hakemusta, poikkeuksena esiopetuskuljetukset.

Alle 13-vuotiaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos oppilaan koulumatka on järjestetty linja-autolla tai taksilla, voi hän tuntirajoitusten puitteissa joutua kävelemään osan matkasta.

Esi- ja perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen alle viiden kilometrin matkalla, jos matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Mainittuja tekijöitä arvioitaessa on oppilaan ikä suhteutettava matkareittiin, kuljettavan reitin kuntoon, luonnonolosuhteisiin (esimerkiksi kelirikko) sekä muihin vastaaviin tekijöihin.

Muihin syihin perustuvaa koulukuljetusta tulee huoltajan anoa erikseen. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä saattoavustus, joka maksetaan yleensä halvimman yleisen kulkuneuvotaksan mukaan. Saattoavustus myönnetään vain, jos oppilaan kuljettaminen on hankalaa ja siitä on etukäteen sovittu. Päätöksen mahdollisesta maksuttomasta kuljetuksesta tekee koulun rehtori, esiopetuksen osalta varhaiskasvatusjohtaja. On mahdollista, että harkinnanvarainen koulumatkaetuus rajataan osaan lukuvuotta, esimerkiksi talvikauteen.

Jos oppilas hakeutuu muuhun, kuin lähikouluunsa tai kunnan osoittamaan kouluun, huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksesta tai saattamisesta ja aiheutuvista kustannuksista. Jos vanhemmat haluavat lapsensa johonkin muuhun kuin heille osoitettuun esiopetuspisteeseen, he vastaavat itse kuljetuksesta ja kuljetuskustannuksista.

Kaupunki järjestää kuljetuksen vain siitä osoitteesta, jossa lapsi väestörekisterin mukaan asuu.

Pääperiaatteena koulukuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Kuljetus järjestetään ensisijaisesti yleistä ja edullisinta kulkuneuvoa käyttäen päätien varresta. Yleensä tämä kulkuneuvo on linja-auto. Jos kuljetus järjestetään taksilla, kuljetus järjestetään niin sanotuilta keräilypaikoilta. Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista, yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin portilta koulun tontin portille.

Huoltajan velvollisuus on tutustuttaa ja harjaannuttaa lapsi koulumatkan kulkemiseen, riippumatta siitä, onko lapsi koulukuljetuksessa vai ei.

2. Esiopetuksen kuljetukset

Maksuton koulumatkaetu koskee esioppilasta siinä tapauksessa, että hänen matkansa kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta esiopetukseen on yli 5 kilometriä. Esiopetus ja sen lisäksi tarvittava päivähoito järjestetään Kemissä pääsääntöisesti samassa paikassa. Maksuton koulukuljetusetu ei koske päivähoitokuljetuksia. Toisin sanoen, jos lapsi tarvitsee päivähoitoa ennen tai jälkeen esiopetuksen, oikeutta kuljetukseen ei ole.

Maksutonta esiopetuskuljetusta haetaan kirjallisesti ja päätöksen siitä tekee varhaiskasvatusjohtaja. Kuljetukset järjestetään ensisijaisesti muiden koulukuljetusten yhteydessä. Yksittäisiä kuljetuksia järjestetään vain erityistapauksissa. Esiopetuksen alkamista voidaan porrastaa kuljetusten vuoksi.

Huoltajat vastaavat lapsesta siihen asti, että lapsi pääsee turvallisesti kotoa autoon ja esiopetuspäivän päätteeksi hetkestä, jolloin lapsi nousee autosta kotiin. Kuten perusopetuksessa, huoltajan vastuulla on tutustuttaa ja harjaannuttaa lapsi koulumatkan kulkemiseen.

Vaikka lapsella olisi oikeus saada maksuton esiopetuskuljetus, voivat vanhemmat järjestää kuljetuksen itse omalla kustannuksellaan, jos he katsovat, ettei kunnan järjestämä kuljetus ole heille riittävä.

3. Iltapäivätoiminnan kuljetukset

Jos oppilas osallistuu iltapäivätoimintaan, kaupunki ei ole velvollinen järjestämään kuljetusta eikä vastaamaan kuljetuskustannuksista.

4. Koulumatkakustannusten korvaaminen vieraaseen kuntaan tai vieraasta kunnasta

Maksutonta koulukuljetusta vieraaseen kuntaan ei pääsääntöisesti järjestetä eikä siitä aiheutuvia kustannuksia korvata. Poikkeuksena tähän on vaikeasti vammaisen lapsen opetus, mikäli opetusta ei pystytä järjestämään omassa kunnassa.

Jos vieraan kunnan oppilas otetaan kemiläisen peruskoulun oppilaaksi, oppilaaksi ottamisen edellytyksenä on, että huoltaja vastaa kuljetuksen järjestämisestä ja kustannuksista.

5. Koulukyytisovellus ( taksikuljetus )

Koulukyyti – sovellus on tarkoitettu koululaisten kuljetusten etenemisen ja onnistumisen seurantaan sekä tiedonjakamiseen. Koululaisen seuranta perustuu koululaisen vastuusiirron kuittaamiseen koulupäivän aikana koulukuljetuksen yhteydessä. Sovelluksen avulla jaetaan tietoa esimerkiksi koululaisen hakuajankohdasta sekä bussinumerosta ja siitä, kun koululainen on lähtenyt taksilla koulusta sekä poikkeuksien ilmoittamiseen kuljettajalle.

Älypuhelimella käytettävän sovelluksen voit ladata sovelluskaupasta.

Koulukyyti-sovellus mahdollistaa reittioptimoinnin, poissaoloilmoitukset, reitin uudelleen optimoinnin poissaolojen tapahtuessa sekä seurantakuittaukset lapsen noudon ja toimituksen yhteydessä. Koulukyyti-sovelluksen käyttäjiä ovat koulunkäynnin ohjaajat, lasten vanhemmat, kuljettajat ja kuljetusoperaattori. Myös alitilin luominen lapselle on mahdollista.

Tämän linkin kautta pääset tutustumaan Koulukyyti sovelluksen esittelyyn

Muistilista Koulukyyti sovellukseen

  • Koulukyytien poissaolot ilmoitetaan sovelluksen kautta 30.1.2023 alkaen
  • Rekisteröityminen sovelluksen käyttäjäksi alkaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vanhemmat10@gmail.com
  • Vastauksena saatte rekisteröitymislinkin
  • Sovelluksen voi ladata sovelluskaupasta tai ottamalla se käyttöön selaimessa osoitteessa https://keminkoulukyyti.fi
  • Mikäli tarvitset apua sovelluksen lataamiseen tai haluat kysyä jotain sen käytöstä niin apua saat puhelinnumerosta 040 507 6564

6. Linja-autokuljetus

Perusopetuksen kuljetusoppilaille jaetaan koululta matkakortti, joka oikeuttaa maksuttomaan koulukuljetukseen.  Aikataulut löytyvät myös mm. Google Maps -palvelusta, Matkahuollon aikatauluhausta  www.matkahuolto.fi tai Reitit ja Liput -mobiilisovelluksesta.

Kemin kaupunkiliikenteen aikataulut ja reittikartat 9.8.2023 – 31.5.2024