Pohjantähti-opisto järjestää vapaan sivistystyön piiriin kuuluvaa koulutusta.

Pohjantähti-opisto on yhteiskunnallisesti, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansanopisto. Opetusta annetaan sekä linja- että kurssimuotoisesti. Opisto toteuttaa ja hallinnoi myös erilaisia kehittämishankkeita ja projekteja.

Pohjantähti-opiston tavoitteena on edistää henkistä kasvua ja lisätä yleissivistystä parantamalla yhteiskunnallisia taitoja, täydentää ammatillista osaamista ja auttaa opiskelijoiden etenemistä opinnoissa ja työelämässä.

Opisto järjestää koulutusta ja tukea kaikille, jotka tarvitsevat sitä opinnoissaan etenemisessä ja joiden henkilökohtaiset tarpeet ja valmiudet vaihtelevat. Tavoitteena on parantaa opiskelu- ja kansalaistaitoja, vahvistaa itsetuntoa sekä auttaa sopeutumaan yhteiskuntaan. Kasvua ja kehittymistä itsenäiseen elämään tuetaan tiedollisten ja taidollisten opintojen lisäksi henkilökohtaisella ohjauksella.

Kansanopiston opiskelijoiksi voivat hakeutua kaikki peruskoulun käyneet tai toisen asteen opiskelupaikkaa vailla olevat nuoret. Myös peruskoulun keskeyttäneet voivat opiskella opistossa. Maahanmuuttajille Pohjantähti-opisto järjestää suomen kielen opetusta ja kotoutumisessa tarvittavaa kulttuurintuntemusta.