Näkyvin mahdollisuus vaikuttaa kaupungin asioihin on joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Silloin valitaan kuntalaisia edustavat luottamushenkilöt kaupunginvaltuustoon.

Kaupunkilaisilla on kuitenkin useita muitakin mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Kuntalaiset esimerkiksi voivat toimittaa mielipiteensä tai ideansa Kemin kaupungin virkamiehille ja päättäjille.

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ovat muun muassa:

  • äänestäminen yleisissä vaaleissa
  • kysymykset kaupungin palveluista ja kehittämisestä
  • päätöksenteon seuraaminen
  • oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa
  • ottaa kantaa ja osallistua keskusteluun
  • antaa palautetta