Sinulla on monia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Voit esimerkiksi kertoa mielipiteesi tai ideasi kaupungin virkamiehille ja päättäjille. Tälle sivulle on koottu useita eri vaikuttamiskanavia, tutustu ja hyödynnä.

Kaupungin asioihin voit vaikuttaa myös äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kuntavaaleissa. Silloin valitset teitä kuntalaisia edustavat luottamushenkilöt kaupunginvaltuustoon ja muihin toimielimiin.

Aloitteet

Sinulla on oikeus tehdä omalle kotikunnallesi aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista, asia otetaan valtuuston käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa. Viisi prosenttia kunnan äänioikeutetuista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä.

Asiakaspalautteet

Mikä mieltä askarruttaa? Yhdellä ja samalla lomakkeella voit antaa palautetta, kertoa kehitysidean, ilmoittaa yleisiä alueita koskevan korjaustarpeen tai vaikkapa ympäristöhavainnon esimerkiksi oudosta hajusta tai melusta.

Älä kirjoita lomakkeelle arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnuksia, pankkitilin numeroita, tietoja terveydestä tai muuta sellaista.

Kaavoitus

Voit osallistua myös esimerkiksi suunnitelmia ja kaavoitusta koskevaan keskusteluun.

Osallistava budjetointi

Kemin kaupunki on vuodesta 2015 lähtien pyytänyt kaupunkilaisilta ehdotuksia siitä, kuinka he käyttäisivät osallistavaan budjetointiin varatun rahan. Ehdotuksia otetaan vastaan yleensä alkuvuodesta, seuraa tiedotusta.

Eniten kannatusta saaneista ehdotuksista kaupunginhallitus on valinnut toteutettavan hankkeen. Näitä ovat olleet muun muassa lasten pääsy Lumilinnaan, torikojut, kuntoiluportaat sekä leikkilaiva sisäsatamaan.

Päätöksenteko

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijoiden tekemät päätökset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla ja ne ovat nähtävillä vähintään muutoksenhakuun oikeuttavan ajan. Lue tarkemmin ja pysy ajan tasalla.

Vaalit

Käytä äänioikeuttasi! Kuntalaisena pääset valitsemaan joka neljäs vuosi valtuutettuja kaupunginvaltuustoon sekä luottamushenkilöitä useisiin muihin kaupungin toimielimiin. Vaaleja käsittelevällä sivulla on tietoa kuntavaalien lisäksi myös muista Suomessa järjestettävistä vaaleista.

Valtakunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Otakantaa.fi on kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua ja osallistumista tehostava verkkopalvelu.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä kansalaisaloitteen sekä kannattaa palvelussa avoinna olevia aloitteita.