Iltapäiväkerhon toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille rauhallinen, turvallinen ja virikkeellinen paikka iltapäivän viettoon koulun jälkeen.

1.–2. luokkien oppilaiden sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden iltapäivätoiminta on koulun järjestämää toimintaa. Päivittäin toimintaa järjestetään kello 12.15–16.15 ja siinä noudatetaan koulun laatimaa toimintasuunnitelmaa.

Iltapäiväkerhon toiminta on lapsilähtöistä, ja se sisältää sopivassa suhteessa sekä rauhallista että aktiivista toimintaa. Toiminnan ohjaajina toimivat koulunkäynnin ohjaajat.

Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä ja lasten normaalia kehitystä tukevassa kasvuympäristössä sekä edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Iltapäivätoimintaan haetaan erillisellä lomakkeella. Maksu on 80 euroa kuukaudessa, jos koululainen on mukana iltapäivätoiminnassa yli kymmenen kertaa kuukaudessa. Jos lapsi on iltapäivätoiminnassa alle kymmenen kertaa kuukaudessa, maksu on 40 euroa kuukaudessa.

Kuukausimaksu pitää sisällään toiminnan, tapaturmavakuutuksen toiminta-aikana sekä iltapäivällä tarjottavan välipalan. Kuukausimaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää taloussihteeri perusopetuslain mukaisesti. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja se astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Siirry tästä iltapäivätoimintahakemukseen

Siirry tästä hakemukseen kuukausimaksun alentamisesta