Iltapäiväkerhon toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille rauhallinen, turvallinen ja virikkeellinen paikka iltapäivän viettoon koulun jälkeen.

1.–2. luokkien oppilaiden sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden iltapäivätoiminta on koulun järjestämää toimintaa. Päivittäin toimintaa järjestetään kello 12.15–16.15 ja siinä noudatetaan koulun laatimaa toimintasuunnitelmaa.

Iltapäiväkerhon toiminta on lapsilähtöistä, ja se sisältää sopivassa suhteessa sekä rauhallista että aktiivista toimintaa. Toiminnan ohjaajina toimivat koulunkäynnin ohjaajat.

Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä ja lasten normaalia kehitystä tukevassa kasvuympäristössä sekä edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisellä lomakkeella ​Wilmassa (selainversio) kohdasta Hakemukset ja päätökset > Hakemus iltapäivätoimintaan. Maksu on 120 euroa kuukaudessa, jos koululainen on mukana iltapäivätoiminnassa yli kymmenen kertaa kuukaudessa. Jos lapsi on iltapäivätoiminnassa alle kymmenen kertaa kuukaudessa, maksu on 60 euroa kuukaudessa.

Iltapäivätoiminnan asiakasmaksut

Kuukausimaksu pitää sisällään toiminnan, tapaturmavakuutuksen toiminta-aikana sekä iltapäivällä tarjottavan välipalan. Kuukausimaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättää taloussihteeri perusopetuslain mukaisesti (Perusopetuslaki luku 8a, 48 f §). Maksualennusta tulee hakea erikseen, hakemuslomake avautuu sivun alareunasta. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava koulusihteerille. Irtisanominen astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Maksu peritään koko kuukaudelta, mikäli lapsi on läsnä iltapäivätoiminnassa yhtenäkin päivänä kuukaudessa. Maksusta peritään vain puolet silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Poissaolo tulee ilmoittaa etukäteen, muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.

Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen toiminnassa täytettävän läsnäolopäiväkirjan mukaan. Laskut erääntyvät maksettavaksi seuraavassa kuussa. Maksun periminen alkaa siitä päivästä, jolloin lapsi on ensimmäisen kerran mukana toiminnassa ja päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun paikka sanotaan irti.

Mikäli perhe tekee sopimuksen 10 toimintapäivästä kuukaudessa, on sopimus voimassa vähintään lukukauden kerrallaan. Lapsen läsnäolopäivät voivat ylittyä kerran lukuvuoden aikana, jolloin sopimusta ei vielä uusita. Mikäli ylitys toistuu, muuttuu sopimus koko kuukauden sopimukseksi ja tällöin peritään koko kuukausimaksu.

Elokuussa peritään puolet kuukausimaksusta. Jos perhe on tehnyt sopimuksen 10 toimintapäivästä, peritään elokuussa 10 päivän läsnäolosta normaali hoitomaksu (60€) ja alle 10 päivän läsnäolosta puolet kuukausimaksusta (30€).

Siirry tästä hakemukseen kuukausimaksun alentamisesta

Siirry tästä Kemin kaupungin perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan 2023-2024