Lapsille ja nuorille

Taiteen perusopetus on opetussuunnitelman mukaan etenevää opetusta, joka on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille. Opetus tukee oppilaan kasvua, itsetuntemusta, identiteetin rakentumista ja kulttuurista osaamista kuvataiteen keinoin.

Kivalo-opistossa voi opiskella kuvataiteita taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti. 

Taiteen perusopetuksen opinnoista on mahdollista saada todistus. Opiskelija voi hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetukseen sisältyviä kursseja voi hakea opiston omilta sivuilta.

Kuvataiteen opintokokonaisuus aikuisille

Kuvataiteen opintokokonaisuus aikuisille eli tuttavallisemmin ATPO on aikuisille suunnattu taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen kokonaisuus. Sen suorittamisesta on mahdollista saada todistus. Opiskelija voi hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opiskelun kesto on 3–5 vuotta, ja se sisältää ryhmäopetusta sekä itsenäistä työskentelyä. Opetus alkoi syksyllä 2019. Uusia opiskelijoita otetaan vain joka kolmas vuosi.

Taiteen perusopetus on pitkäjänteistä ja antaa opiskelijalle mahdollisuuden edistyä tasolta toiselle. Laajan oppimäärän opinnoissa osaaminen osoitetaan päättötyöllä. Sisällöistä voit lukea tarkemmin Kivalo-opiston sivuilta.