Kemin kaupungin kuulutukset, ilmoitukset, julkipanot ja yleistiedoksiannot julkaistaan kuntalain ja hallintolain mukaisesti yleisessä tietoverkossa kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.

Myös viranhaltijoiden tekemät päätökset julkaistaan tietoverkkoon. Kuulutukset pidetään nähtävillä 14 vuorokautta tai erityislainsäädännön määräämän nähtävilläoloajan verran.

Rakennusten havainnepiirroksia pöydällä.
Kaavapiirroksia. KUVA: JANICA KARASTI

Nähtäville asetetut asiakirjat julkaistaan kuulutuksen yhteydessä tietoverkkoon. Poikkeus tähän ovat laajat asiakirja-aineistot. Niihin voi edelleen tutustua Kemin kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, osoitteessa Valtakatu 26, 1. kerros.

Sähköisellä ilmoitustaululla julkaistaan julkiset viranhaltijapäätökset, joihin myös kuntalaisilla on muutoksenhakuoikeus. Päätösten salassapidettäviä liitteitä tai henkilötietoja sisältäviä tietoja ei julkaista yleisessä tietoverkossa. Päätökset ovat nähtävillä ilmoitustaululla niiden nähtävilläolo- ja muutoksenhakuajan verran. Sen jälkeen ne poistuvat ilmoitustaululta.

Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan omalla sivullaan tässä linkissä.

Muiden viranomaisten tai yhteisöjen kuulutukset toimitetaan Kemin kaupunginkanslian kirjaamoon.