Esiopetusta järjestetään tarpeen mukaan kaupungin eri päiväkodeilla ja kouluilla.

Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestä oppijana. Työtä tehdään yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa.

Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa.

Esiopetuksesta on säädetty perusopetuslaissa. Kunnat laativat paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja toteuttavat esiopetusta Opetushallituksen laatiman esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on laadukkaan ja yhtenäisen esiopetuksen yhdenvertainen toteutuminen koko maassa.