Digipolku on kasvupolku, jonka tarkoituksena on taata jokaiselle Kemin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaalle yhdenvertaiset mahdollisuudet medialukutaidon, digitaalisten osaamisen ja ohjelmoinnillisen ajattelun kehittymiseen. Oppijan digipolku tukee perusopetuksen opetussuunnitelman (luku 3.3.5) mukaista oppilaiden tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen edistämistä.

Digipolun tavoitteet ja sisällöt nojaavat Kemin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin sekä opetussuunnitelman laaja-alaiseen osaamiseen. 

Digitaalisessa osaamisessa keskiössä ovat tutkivan ja luovan työskentelyn myötä kehittyvät käytännön taidot, oma tuottaminen, vuorovaikutus ja tiedonhallinta.