Kemin kaupunki vastaa tietyissä tapauksissa vahingoista, jotka aiheutuvat ajoneuvoille liikenneväylän huonosta kunnosta, katu- tai puistopuun tai liikennemerkin kaatumisesta, taikka liukastumisesta tai kaatumisesta kaupungin kunnossapidossa olevalla liikenneväylällä.

Mahdollista korvausta varten vahingon kärsineen tulee täyttää sähköinen vahingonkorvauslomake. Korvaushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on kuusi (6) kuukautta. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi kuitenkin vaihdella.

Seuraavat liitteet voidaan toimittaa osoitteeseen lakiasiat@kemi.fi

  • Omaisuus- ja henkilövahingoissa tulee liittää mahdollisuuksien mukaan kuvat tapahtumapaikasta ja aiheutuneesta vahingosta.
  • Liitteeksi EI tule liittää terveystietoja sisältäviä asiakirjoja, kuten lääkärinlausuntoja. Säilytä nämä asiakirjat itselläsi, ne pyydetään tarvittaessa erikseen. Henkilövahinkojen korvausvaatimuksista kaupunki pyytää aina oman vakuutusyhtiönsä lausunnon. Korvauspäätös lähetetään hakijalle kirjallisena.