Kemin kaupungin hankintatoimen tehtävänä on huolehtia kaupungin keskitetystä hankintatoiminnasta, hankintojen kilpailuttamisesta ja tiedottamisesta.

Hankintatoimi kilpailuttaa kaupungin hankintoja kuntalaisten ja oman palveluntuotannon käyttöön. Kemin kaupungin hankinnat toteutetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä sekä vastuullisella tavalla.

Hankintakalenteri

Katso hankintakalenterista Kemin kaupungin suunnitteilla olevat hankinnat.

Ympäristösertifikaatti ja hankinnat

Kaupungin ympäristösertifikaatti ohjaa Kemin kaupungin toimintaa myös hankintayksikön päivittäisessä työssä. Hankinnoissa huomioidaan ympäristövaikutukset hankinnan kohteen mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi Kemin kaupungin tiloissa käytetään käytettyjä kalusteita, vanhat kierrätetään edelleen ja kaupungin työntekijöiden käytetyistä työvaatteista valmistetaan toimittajan toimesta muun muassa kauppakasseja. Lisätietoa ympäristösertifikaatista: vihreä ja kestävä Kemi.

Kanava metsässä.
Makeavesikanava eli Vähä Ruonaoja kulkee metsän poikki. Kesän 2019 vehreyttä. KUVA: PENTTI KORPELA