Kemin kaupunkistrategia 2030

Lue koko Kemin kaupunkistrategia 2030 tästä

Arvot

 • Ihmisläheisyys

Me asukkaat olemme keskiössä. Ihmisläheisyyttä on avoimuus, kuunteleminen, välittäminen ja vahva suvaitsevaisuus.

 • Luovuus

Luovuus kukkii, kun ideoimme yhdessä, etsimme ratkaisuja rohkeasti kokeillen ja avoimina uusille tuulille.

 • Vastuullisuus

Olemme vastuussa vaikuttavuuden varmistamisesta. Vastuullamme on taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.
Pidämme lupauksemme. Ideat muuttuvat todeksi vain tekemällä.

Strategiset päämäärät

Vetovoimainen kaupunki

 • Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme.
 • Kaupunkimme on kansainvälinen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen. Elinvoimamme kärkiä ovat bio- ja kiertotalous, metsäteollisuus, matkailu ja merellisyys.
 • Asuinalueemme ovat vetovoimaisia ja yritysympäristö kilpailukykyinen. Teemme kaupunkiympäristöstä viihtyisän.
 • Yhdistämme voimia alueemme kuntien kanssa.

Hyvinvoivat asukkaat

 • Kemissä hyvinvointi kuuluu kaikille ja se on tasaisesti jakautunut.
 • Vahvistamme yhteisöllisyyttä tekemällä asukkaiden osallistumisen mahdolliseksi. Lisäämme vaikuttamisen mahdollisuuksia.
 • Koulutuksella ja osaamisella nostamme kaupungin työllisyysastetta

Sujuva arki

 • Olemme arjen kumppani.
 • Palvelukulttuurimme on asukaslähtöistä.
 • Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.

Muut ohjelmat

Hyvinvointiraportti 2018
Laaja hyvinvointikertomus 2017-2021
Kulttuuripalvelut hyvinvointisuunnitelman toteuttajana

Kemin kaupungin elinvoimaohjelma 2019-2024