Kemin kaupunkistrategia 2022-2025

Lue koko Kemin kaupunkistrategia 2022-2025 tästä

Arvot

 • Ihmisläheisyys

Me asukkaat olemme keskiössä. Ihmisläheisyyttä on avoimuus, kuunteleminen, välittäminen ja vahva suvaitsevaisuus.

 • Luovuus

Luovuus kukkii, kun ideoimme yhdessä, etsimme ratkaisuja rohkeasti kokeillen ja avoimina uusille tuulille.

 • Vastuullisuus

Olemme vastuussa vaikuttavuuden varmistamisesta. Vastuullamme on taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.
Pidämme lupauksemme. Ideat muuttuvat todeksi vain tekemällä.

Strategiset päämäärät

Vetovoimainen kaupunki

 • Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme.
 • Kaupunkimme on kansainvälinen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen. Elinvoimamme kärkiä ovat bio- ja kiertotalous, metsäteollisuus, matkailu ja merellisyys.
 • Asuinalueemme ovat vetovoimaisia ja yritysympäristö kilpailukykyinen. Teemme kaupunkiympäristöstä viihtyisän.
 • Yhdistämme voimia alueemme kuntien kanssa.

Hyvinvoivat asukkaat

 • Kemissä hyvinvointi kuuluu kaikille ja se on tasaisesti jakautunut.
 • Vahvistamme yhteisöllisyyttä tekemällä asukkaiden osallistumisen mahdolliseksi. Lisäämme vaikuttamisen mahdollisuuksia.
 • Koulutuksella ja osaamisella nostamme kaupungin työllisyysastetta

Sujuva arki

 • Olemme arjen kumppani.
 • Palvelukulttuurimme on asukaslähtöistä.
 • Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.

Ympäristöpolitiikka

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.8.2018.

Ympäristöpolitiikka on osa Kemin kaupungin ympäristöjärjestelmää ja strategiaa. Ympäristöpolitiikalla ohjataan ympäristön tilasta huolehtimista. Tavoitteena on lisätä Kemin kaupungin kaikkien työntekijöiden, asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien tietämystä ympäristövaikutteista ja saada ympäristömyönteinen asenne osaksi kaikkea toimintaa.

Kemin kaupunki sitoutuu ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn, jatkuvaan ympäristönsuojelutason parantamiseen, lainsäädännön sekä muiden ympäristövelvoitteidensa täyttämiseen. Kaikessa Kemin kaupungin suunnittelussa, toiminnassa ja päätöksenteossa huomioidaan ympäristövaikutukset. Vastuu ympäristöasioiden huomioon ottamisesta osana työtehtäviä ja päätöksentekoa kuuluu kaikille Kemin kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kaupungin ympäristöpolitiikka ohjaa myös tytäryhtiöiden, palveluntuottajien ja muiden sidosryhmien toimintaa.

Ympäristöpolitiikka hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Ympäristöpolitiikan toteuttaminen sisällytetään kaupungin talousarviosuunnitteluun ja vuosittaisiin käyttösuunnitelmiin ja ohjelmiin. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vastuualueittain ja niistä raportoidaan kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä.

Muut ohjelmat

Hyvinvointiraportti 2019
Laaja hyvinvointikertomus 2017-2021
Kulttuuripalvelut hyvinvointisuunnitelman toteuttajana

Kemin kaupungin elinvoimaohjelma 2019-2024