Kartta-aineistot

Digitaalinen kartta-aineisto kattaa koko kaupungin maa-alueen lukuun ottamatta ulkosaaria. Aineistoa on saatavissa useissa eri rasteri- ja vektoriformaateissa. Numeerisia aineistoja voi tilata maankäyttöpalvelusta. Kartta-aineistojen toimitusaika on noin 3–5 työpäivää. Aineistosta peritään aineistomaksu ja työaikakorvaus.

Numeerisessa muodossa on saatavana

  • kantakartta
  • opaskartta
  • virastokartta
  • asemakaavakartta
  • yleiskaavakartta

Kartta-aineistoja on saatavana myös Maanmittauslaitoksen latauspalvelusta.

Painetut kartat

Kaupunki julkaisee ja myy seuraavia karttoja:

Painettuja karttoja myy Maankäyttöpalvelut, kaupungintalo 4.krs ja Museokauppa.

Karttapalvelut rakentajille

Maankäytössä laaditaan viralliset tonttikarttaotteet rakennus- ja toimenpidelupaa varten asiakkaan asemapiirroksen pohjalta.

Rakennuksen suunnittelua varten asiakkaalle lähetetään tilauksesta otteet pohjakartasta ja asemakaavakartasta kaavamääräyksineen. Uuden omakotitalotontin varaajalle postitetaan tontinvarauspäätöksen mukana “tietopaketti” kyseisestä tontista, joka sisältää karttoja ja ohjeita rakennuslupaa haettaessa

Osoitenumerot

Maankäyttö vastaa kaupungin osoitenumeroinnista. Asemakaava-alueen kadut on numeroitu siten, että numeron kasvusuuntaan nähden parilliset numerot ovat vasemmalla ja parittomat oikealla puolella katua.

Asemakaava-alueen ulkopuolella on voimassa haja-asutusalueiden osoitetietojärjestelmä. Kiinteistön tai rakennuksen osoitenumero tarkoittaa sen sijaintia kymmenissä metreissä tien alkupisteestä. Esimerkiksi jos rakennuksen osoitenumero on 34, sijaitsee rakennus noin 340 metriä tien alkupisteestä.

Mikäli osoitenumerointia joudutaan muuttamaan esimerkiksi asemakaavan muutoksen yhteydessä, ilmoitetaan uusi osoitenumero kyseisen rakennuksen asukkaille.

Kaupunki toimittaa tiedon muuttuneesta osoitenumerosta Väestörekisterikeskukselle. Maankäytön osalta tehty osoitteenmuutos  ei muuta osoitetta sellaisissa rekistereissä, joita ei päivitetä automaattisesti väestörekisterin tiedoilla